TERMES D’ÚS


L’accés al portal del Grup motorista 'Mil Revolts' (web: http://milrevolts.life) i a la informació en ell continguda implica l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís.

USOS PROHIBITS I PERMESOS:

El portal del Grup motorista 'Mil Revolts' conté textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial.

Queda prohit qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a terceres persones, comunicació pública i transformació, amb qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres esmentades abans, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, a càrrec seu, l’usuari podrà descarregar o fer còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dret de propietat intel·lectual o industrial.

RESPONSABILITATS:

Tot i que s’ha posat la màxima cura en la preparació i publicació dels continguts d’aquest portal, el Grup motorista 'Mil Revolts' no assumeix cap responsabilitat legal o altra responsabilitat per qualsevol inexactitud, error, mala interpretació o qualsevol altra incidència de qualsevol naturalesa aquí continguda.

El Grup motorista 'Mil Revolts' renúncia formalment a la responsabilitat en relació amb aquests assumptes. La informació continguda en aquest lloc és de naturalesa condensada i d’informació general i pot canviar de tant en tant. Ningú ha de basar-se només en ella en la determinació de drets legals o altres decisions.

S’aconsella als lectors que verifiquin, per contacte directe amb el Grup motorista 'Mil Revolts' qualsevol informació de la qual desitgin assegurar-se.

El Grup motorista 'Mil Revolts' no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació inclosos en les pàgines d’aquest portal, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

El Grup motorista 'Mil Revolts' no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de terceres persones accessibles des del portal del Grup motorista 'Mil Revolts'a partir d’hipervincles o enllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de terceres persones, des dels quals s’accedeixi amb hipervincles o enllaços al portal del Grup motorista 'Mil Revolts', ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de terceres persones que es presenti sota l’aparença o signes distintius del Grup motorista 'Mil Revolts', tret autorització expressa seva.