Mil Revolts
Pla Motorista HABITUAL
Subscripció anual de 48 €
ACCÉS Complert
Complert accès a continuts, material i a activitat. Possibilitat de forma part de la junta directiva.
100 sortides a l'any
Possibilitat de renovació immediata desprès d'exhaurir-les.
Inscripció: 2 €/sortida
El preu de la inscrripció és per sortida i dia, inclou la participació, l'organització i el material associat a la ruta.
Freqüència SETMANAL : Aquesta subscripció anual s'adapta perfectament als motoristes amb possibilitat de sortir entre setmana i que vulguin gaudir de tots els serveis del Club sense cap restricció. El cost de cada sortida és aproximadament de 2€.