Mil Revolts
Pla Motorista FREQÜENT
Subscripció anual de 24 €
ACCÉS Ampli
Ampli accés a continguts i participació en activitats
12 sortides a l'any
Possibilitat de renovació immediata desprès d'exhaurir-les.
Inscripció: 4 €/sortida
El preu de la inscrripció és per sortida i dia, inclou la participació, l'organització i el material associat a la ruta.
Freqüència MENSUAL : Aquesta subscripció anual s'adapta als motoristes que sovint poden sortir i surten en moto al llarg de l'any, en rutes d'un dia o més. A més a més de disposar d'un ampli accés als continguts, els hi possibilita una activa participació i els hi dona l'opció de sortir mensualment amb nosaltres. El cost de cada sortida és de aproximadament 5€.