Mil Revolts
Pla Motorista ESPORÀDIC
Subscripció anual de 12 €
ACCÉS General
General accés a continguts i a la participació en activitats
4 sortides a l'any
Possibilitat de renovació immediata desprès d'exhaurir-les.
Inscripció: 7 €/sortida
El preu de la inscrripció és per sortida i dia, inclou la participació, l'organització i el material associat a la ruta.
Freqüència TRIMESTRAL : Aquesta tarifa és ideal pels motoristes que volen gaudir, a un modest preu, de tots els serveis del club: un calendari setmanal de sortides; canals organitzats d'informació; fòrums de discussió, noticiari mensual, i d'altres, però malauradament, els hi costa de compaginar l'agenda i per això difícilment podran participar més sovint, preveient una sortida trimestral amb nosaltres. El cost de cada sortida és aproximadament de 9€.