Tarifes de Subscripció

SIMPATITZANT
Accés: Limitat
0

SUBSCRIT AL REGISTRAR-SE

ESPORÀDIC
Accés: General
12

12€ o +5 sortides fetes

FREQÜENT
Accés: Ampli
24

24€ o +10 sortides fetes

HABITUAL
Accés: Complert
48

48€ o +15 sortides fetes

Preus de les inscripcions a les sortides

Tarifes axctuals des del 2021 per tipus de soci i número de dies de la sortida.

SOCI OBERTA Matinal 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies

SIMPATITZANT

-- 12€ 16€ 24€ 32€ 36€ 40€
ESPORÀDIC -- 4€ 7€ 11€ 15€ 18€ 20€
FREQÜENT -- 2€ 4€ 9€ 15€ 18€ 20€
HABITUAL -- 1€ 2€ 7€ 15€ 18€ 20€


Especificacions i condicionants

Subscripcions:
A partir dels Setembre del 2023 les subscripcions seran úniques i permanents de per vida i d'aquesta forma no seran anuals ni s'hauran de renovar anualment al caducar.
A l'inici de temporada i final de l'estiu s'adaptaran a la pràctica realitat de les sortides fetes pel motorista. Si aquestes en total són més de 5 (cinc) s'assolirà la categoria de soci ESPORÀDIC, si són més de 10 (deu) s'assolirà la categoria de FREQÜENT i es superen les 15 (quinze) sortides el soci motorista es convertirà en soci HABITUAL.
Sempre es mantindrà en el temps la categoria superior establerta pel motorista.

Inscripcions:
Els preus de les inscripcions a les sortides es mantindran iguals a les tarifes de l'any 2021 i així la major participació i freqüència es traduirà sempre en descomptes més grans pel motorista.
Les inscripcions es realitzaran mitjançant la pàgina web de la sortida i el més aviat possible per assegurar-se tenir plaça i ajudar a l'organització. Posteriorment al pagament de la inscripció el motorista s'afegeix al grup de 'WhatsApp' de la sortida corresponent i aixi poder participar en les discussions des del primer moment i estar informat puntualment de tots els detalls.
Els inscrits si finalment no es participa justificadament a una sortida o bé per l'agenda o impossibilitat del motorista o bé per la seva anul·lació per pluja o per no assolir el número mínim de motoristes establert o una altra raó organitzativa, es farà el corresponent abonament de l'import pagat de la inscripció.
La inscripció inclou la organització, els TRACKS i la ruta guiada i el reportatge multi-media complert però no cap tipus d'assegurança individual ni col·lectiva.
Les sortides Off-Road d'un dia (1d) es comptabilitzaran com sortides de dos dies (2d) per la seva major dificultat i complexitat.